Tài liệu tham khảo
Thư viện tham khảo
 
Bạn khó khăn khi tìm kiếm các nguồn thông tin của thư viện cũng như tìm kiếm tài liệu cho việc nghiên cứu học tập của mình? Bạn cần trợ giúp để tìm kiếm thông tin? Trung tâm Đào tạo Kiến trúc DORIC luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ tìm kiếm thông tin, sử dụng nguồn tài nguyên và các dịch vụ của thư viện phục vụ cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu.
Giáo trình tóm tắt dành cho học viên được trung tâm sưu tầm và biên soạn giúp cho học viên nắm một số nội dung và khái niệm cơ bản về chương trình đào tạo họa viên kiến trúc. 
Chương trình học tập trung vào kỹ năng làm việc thực tế khi ra trường, do đó giáo trình tóm tắt chỉ là một tài liệu nhằm tham khảo, nội dung chính của giáo trình đào tạo họa viên sẽ được tiếp cận chi tiết qua từng buổi học chính thức.
DSC2851.jpg
Facebook Gửi cho bạn bè Nội dung khác